Spomenik majstora – kipara Antuna Augustinčića crvenoarmejcima palim u u borbama kod Batine skele