Članak u časopisu: ARHITEKTURA 149
Sociološki aspekti tipa kolektivnog stanovanja na primjerima naselja Kalinovci, Knežije,Srednjaka
datum/vrijeme
31.12.1974.