Članak u časopisu: ARHITEKTURA 164-165
Sociološki aspekti pristupa reviziji Generalnog urbanističkog plana Zagreba
datum/vrijeme
31.12.1978.