Članak u časopisu: ARHITEKTURA 166-167
Slavonska Požega
datum/vrijeme
31.12.1978.