Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1952 godina
Skupština Savjeta društava arhitekata FNRJ
datum/vrijeme
31.12.1952.