Školska zgrada sa dvoranom za izvođenje nastave fizičkog odgoja i za sportske aktivnosti grada, srednjoškolskog centra u Koprivnici