Članak u časopisu: ARHITEKTURA 213
Šibenska katedrala u europskoj ranoj renesansi i danas
datum/vrijeme
31.12.1997.