Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH priređuje izložbu primljenih radova za tipski zarazni paviljon