Članak u časopisu: ČIP 110
Sastanak centralnog odbora saveza arhitekata Jugoslavije u SV. Stefanu
datum/vrijeme
31.12.1962.