Članak u časopisu: ČIP 88-89
Sastanak arhitekata u povodu proslave 40 godišnjice KPJ-e i SKOJ-a
datum/vrijeme
31.12.1959.