Članak u časopisu: ČIP 153
Salon LIKUM, Julije Papić, Reljefi u terakoti
datum/vrijeme
31.12.1965.