Rijeka: III. međunarodna izložba originalnog crteža