Vijesti
REZULTATI NATJEČAJA ZA INTERKULTURNI PROGRAM PREDŠKOLSKE I OSNOVNE ŠKOLE ‘DUNAV’ TE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U VUKOVARU
datum/vrijeme
23.09.2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Udruženje hrvatskih arhitekata

objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

interkulturnog programa predškolske i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Investitor i raspisivač: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, OIB: 49508397045 koje zastupa ministar prof. dr.sc. Vedran Mornar, tel: +385 1 4594 461, e-mail: standardistrategije@mzos.hr

Organizator i provoditelj: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., tel: +385 1 5509 705, e-mail: tajnistvo@uha.hr

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (2929), Benkovačka 2, Zagreb, OIB: 46108732765, telefon: +385 91 5836 563, e-mail: vduplancic@gmail.com

registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 77./2015 i 78./2015

PREDMET NATJEČAJA bila je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Interkulturnog programa predškole, osnovne škole ‘Dunav’ (faza II) i školske sportske dvorane (faza III) u ulici Blage Zadre u Vukovaru

CILJ natječaja bilo je dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturne predškole i osnovne škole, sportske dvorane, tople veze s postojećom pripadajućom depandansom te vanjskih sadržaja s iskazanom jasnom urbanističkom logikom, uvažavajući činjenicu da se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesno-urbanističke cjeline.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao ovim redoslijedom:

1. tipološku inovaciju – elaboracija specifičnih pedagoških i interkulturnih scenarija u vezi s manjinama (Kako organizirati školu kao specifični didaktički instrument kojim se rješava pitanje suživota većinskog i manjinskog stanovništva?)

2. kvalitetu urbanističko-arhitektonskog koncepta u relaciji prema kontekstu Bata-Ville kao suvremenu interpretaciju vrtnog grada (Koji su suvremeni elementi po kojima se natječajno rješenje uklapa u postojeći kontekst?)

3. funkcionalnost (Kako funkcionira sklop škola-depadansa-dvorana u funkcionalnom i konceptualnom smislu?)

4. brzinu gradnje s obzirom na primjenjive sisteme brze gradnje (Kako aspekt brzine gradnje utječe funkcionalno i semantički na zgradu škole? Mogući su prijedlozi raznih sistema brze gradnje – iz betona, čelika, drva) Prijedlozi tehnološkog rješenja brze gradnje se preporučuju, ali nisu obvezni.

5. energetsku učinkovitost (Koji su elementi inteligentnog samoodrživog rješenja koja ide dalje od solarnih i PV panela na krovu?)

6. etapnost gradnje (Kako postaviti kuće u prostor da bi etapna izgradnja bila što jednostavnija?)

Na natječaj koji je trajao od 9. srpnja 2015. godine do roka za predaju natječajnih radova 7. rujna 2015. godine stiglo je 28 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu prof. Hrvoje Njirić dipl.ing.arh. (predsjednik), Vedran Duplančić dipl.ing.arh. (dopredsjednik), Sonja Jeđud Tabula mag.phil./ling., Sabina Sabljić dipl.ing.arh., Gordana Tatalović dipl.ing.arh. i doc. dr.sc Mia Roth Čerina dipl.ing.arh. (zamjenik člana) – na VI. sjednici održanoj 21. rujna 2015. godine donio je jednoglasno odluke o I. i II. nagradi te većinom glasova odluke III. i IV. nagradi te posebnim priznanjima:

I. NAGRADA

u neto iznosu od 36.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’06’

autor:                                     NFO

                                            KATA MARUNICA, Zagreb

                                            NENAD RAVNIĆ, Zagreb

                                            NIKICA PAVLOVIĆ, Zagreb

                                            DIJANA PAVIĆ, Ston

                                            SANDRA PERIĆ, Zagreb

                                            GORAN RUKAVINA, Osijek

                                            FILIP VIDOVIĆ, Zagreb

                                            ANDRIJA MATOTAN, Zagreb

{“list”:{“27365 “:”fi18519”,”27364 “:”fi18520”,”27366 “:”fi18518″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

II. NAGRADA

u neto iznosu od 27.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’23’

autori:                                 Ajdin Bajrović, U.D.I.A., Ljubljana

                                            Primož Žitnik, U.D.I.A., Škofja Loka

                                            Robert Potokar, U.D.I.A., Ljubljana

{“list”:{“27370 “:”fi18522”,”27369 “:”fi18523”,”27368 “:”fi18524”,”27367 “:”fi18525”,”27371 “:”fi18521″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III. NAGRADA

u neto iznosu od 18.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’24’

autori:                                 Irena Bakić

                                           Branka Vuković, dia

suradnik za maketu:          Nikola Brlek, mag.ing.arh.

{“list”:{“27374 “:”fi18527”,”27373 “:”fi18528”,”27372 “:”fi18529”,”27375 “:”fi18526″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

IV. NAGRADA

u neto iznosu od 9.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’08’

autori:                                   Saša Meničanin, Opatija

                                            Darijan Čekada, Labin

                                            Srđan Meničanin, Opatija

{“list”:{“27379 “:”fi18531”,”27378 “:”fi18532”,”27377 “:”fi18533”,”27376 “:”fi18534”,”27380 “:”fi18530″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

POSEBNO PRIZNANJE

dodjeljuje se radu pod šifrom ’21’

autori:                                 Nikola Fabijanić dipl.ing.arh., Zagreb

                                            Juraj Glasinović dipl.ing.arh., Zagreb

suradnici:                           Neda Balog Dolečki dipl.ing.arh., Zagreb

                                            Dora Dolečki Glasinović dipl.ing.arh., Zagreb

                                            Ivana Škrabalo dipl.ing.arh., Rijeka

{“list”:{“27381 “:”fi18536”,”27382 “:”fi18535″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

POSEBNO PRIZNANJE

dodjeljuje se radu pod šifrom ’22’

autor:                                  Siniša Justić dipl.ing.arh.

suradnici:                           Sara Blekić stud.arh.

                                            Antonia Bošnjak stud.arh.

                                            Maja Francuz mag.ing.arh.

                                            Viktor Vdović bacc.ing.arh.

{“list”:{“27383 “:”fi18538”,”27384 “:”fi18537″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Natječaj je proveden u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.- 48. (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

Protokol natječaja