Aktualno
REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE ČLANOVIMA UHA-e
datum/vrijeme
23.06.2020.

Ministarstvo kulture RH osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim mjerama potpora Ministarstva kulture.


Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.


Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.
Nakon uplate sredstava iz Državnog proračuna na račun UHA-a, sredstva će biti doznačena članovima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Popis članova UHA-e koji su ostvarili potporu:


Antonio Grgić – 5.000,00 kn
Valentina Jakobović – 10.000,00 kn
David Kabalin – 10.000,00 kn
Jana Piacun – 10.000,00 kn
Mira Stanić – 5.000,00 kn.