Rezultat natječaja za stambenu zgradu na trgu Mateotti, Rijeka