Rezultat natječaja za izradu idejne skice doma narodnog zdravlja u Gračacu