Rezultat natječaja za izradu idejne osnove opće bolnice od 300 kreveta u Vinkovcima