Članak u časopisu: ARHITEKTURA 13-17
Rezolucija II. Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije o stručnoj štampi
datum/vrijeme
31.12.1948.