Članak u časopisu: ARHITEKTURA 170-171
Revitalizacija bloka Frankopanska, Prešernova, Karasova i Šimunićeva ulica – blok “O”
datum/vrijeme
31.12.1979.