Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
Rekonstrukcija stolne crkve u Senju
datum/vrijeme
31.12.1951.