Regulacioni plan i direktivna regulaciona osnova Zagreba- Baština prošlosti (autor: ing.arh. Vlado Antolić, šef urbanističkog instituta Hrvatske) –