Članak u časopisu: ARHITEKTURA 18-22
Regulaciona osnova Voćina (autor projekta:arh. Antun Ulrich)
datum/vrijeme
31.12.1949.