Članak u časopisu: ARHITEKTURA 7-8
Regulacija predjela Petak u Crikvenici
datum/vrijeme
31.12.1950.