Članak u časopisu: ČIP 78
Regionalni plan kotara Krapina
datum/vrijeme
31.12.1958.