Članak u časopisu: ČIP 121
Redakcioni odbor edicije “Stručne biblioteka”
datum/vrijeme
31.12.1963.