Članak u časopisu: ČIP 121
Redakcioni kolegij izdavačke djelatnosti SAH – a
datum/vrijeme
31.12.1963.