Članak u časopisu: ČIP 502-504
Realizacija čeka novac
datum/vrijeme
31.12.1996.