Članak u časopisu: ČIP 644-645
Razmišljanja o žiriranju Europan9
datum/vrijeme
31.12.2008.