Članak u časopisu: ARHITEKTURA 99-100
Razmišljanja na temu o širim koncepcijama prostorne organizacije Beograda
datum/vrijeme
31.12.1968.