Članak u časopisu: ARHITEKTURA 105
Razmatranje o humanom ambijentu kao postulatu zdravstvenih objekata
datum/vrijeme
31.12.1970.