Razgovor arhitekta Jelineka, izlagača na smotri jugoslavenske umjetnosti “Mermer i zvuci” u Aranđelovcu, sa suradnikom našeg lista Borom Pavlovićem