Rafinerija nafte Boris Kidrič, rezultat natječaja za izradu idejnih projekata benzinsko pumpnih stanica