Radničko sveučilište “Moša Pijade”, izložba poljskog filmskog plakata