Članak u časopisu: ARHITEKTURA 111-112
Rad na prostornom planu SR Hrvatske
datum/vrijeme
31.12.1971.