Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1952 godina
Rad egzekutivnog komiteta međunarodne unije arhitekata 27-29. I. 1952
datum/vrijeme
31.12.1952.