Članak u časopisu: ČIP 508-509
Prvi hrvatski internet Cafe u UHA-i
datum/vrijeme
31.12.1996.