Članak u časopisu: ČIP 117
Promjena u osobi – blagajnika SAH – a
datum/vrijeme
31.12.1962.