Problemi arhitekture u vezi sa sanitarnim konstrukcijama