Članak u časopisu: ARHITEKTURA 154
Prilog edukaciji arhitekta u godini zaštite spomenika kulture 1975.
datum/vrijeme
31.12.1975.