Članak u časopisu: ARHITEKTURA 170-171
Prijedlog za asanaciju, adaptaciju i restituciju jedne semiurbane kuće u kalovačkoj “Zvijezdi”
datum/vrijeme
31.12.1979.