Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
Preseljivanje objekata u vezi s regulacijom i asanacijom gradova i naselja
datum/vrijeme
31.12.1951.