Članak u časopisu: ARHITEKTURA 154
Pregled istraživanja, obnove i revitalizacije Diklecijanove palače u Splitu od 1965. do 1975, godine
datum/vrijeme
31.12.1975.