Članak u časopisu: ARHITEKTURA 5-6
Predsjedniku jugosalvenskog Odbora međunarodne unije arhitekata i Savezu društva inženjea i tehničara FNRJ
datum/vrijeme
31.12.1950.