Članak u časopisu: ARHITEKTURA 162-163
Praćenje investicijskih troškova sa stajališta organiziranja gradnje objekata odgojno – zaštitnih ustanova za djecu predškolske dobi u SR Sloveniji
datum/vrijeme
31.12.1977.