Članak u časopisu: ARHITEKTURA 7
Povodom petog kongresa komunističke partije Jugoslavije
datum/vrijeme
31.12.1948.