Članak u časopisu: ARHITEKTURA 172-173
Postomoderna arhitektura okrugli stol
datum/vrijeme
31.12.1980.