Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Poslovna- uprava “Elektra”
laureat
Godina
1977.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Ante Čipin, Ivan Lenić, Nenad Kavurić

Adresa