Članak u časopisu: ČIP 269
Poliester na pristanišnoj zgradi aerodroma Ljubljana
datum/vrijeme
31.12.1975.