Članak u časopisu: ČIP 443
Plečnik, moderna i postmoderna
datum/vrijeme
31.12.1990.