Članak u časopisu: ARHITEKTURA 174-175
Peter Fister: Obnova in varstvo arhitekturne dedišćine
datum/vrijeme
31.12.1980.